Jūsu īpašums, mūsu rūpes

Saglabāt un uzturēt

Nodrošināt dzīvojamās mājas lietošanas īpašību saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sadarbība un komunikācija

Dzīvokļu īpašnieku ieteikumu un norādījumu izpilde, komunikācija ar dzīvokļa īpašniekiem izmantojot dažādus informācijas kanālus, efektīva un ātra rīcība avārijas situācijās.

Attīstība

Pārvadīšanas darbības ar lielāku pievienoto vērtību. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu realizācija, veidojot sakoptu vidi, paaugstinot energoefektivitāti un samazinot ikmēneša rēķinus par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Mēs zinām kā!

PRO DEV 24

Kvalitatīva un uz attīstību vērsta nekustamā īpašuma apsaimniekošana paaugstina nekustamā īpašuma vērtību, paaugstina dzīves telpas un vides kvalitāti. Vēlies labas pārmaiņas, izvēlies mūsu pakalpojumus.