Nodrošinām pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu dzīvojamām mājām.
Mēs nodrošinam pakalpojumus gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās.

Individuāli katrai dzīvojamajai mājai, iepriekš veicot analīzi, tiek sastādīts piemērots apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts.

Tiek ņemta vērā gan objekta specifika, gan tā iedzīvotāju, īrnieku vēlmes un finansiālās iespējas.

Atbilstoši konkrētajai situācijai tiek sastādīts pakalpojumu klāsts, kas var ietvert sekojošus, kā arī vēl citus pakalpojumus, par tiem individuāli vienojoties.

Mūsu pakalpojumu klāstā:

 • nama pārvaldnieka nodrošināšana (kopsapulču organizēšana, konsultēšana);

 • palīdzība mājas dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidē dibināšanā;

 • grāmatvedības pakalpojumi;

 • gada budžeta sagatavošana;

 • lietvedības nodrošināšana (uzskaites un datu bāzes uzturēšana);

 • mājas lietas vešana;

 • saistošās informācijas sniegšana valsts iestādēm;

 • juridiskie pakalpojumi, īpašnieku interešu pārstāvēšana darījumos, strīdos u.c.;

 • dzīvojamās mājas sanitārā apkope (mauriņu uzkopšana, lapu savākšana, krūmu cirpšana, bīstamu koku zaru apzāģēšana utml.);

 • kopīpašumā esošā zemes gabala sanitārā apkope;

 • koplietošanas telpu uzkopšana;

 • siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana;

 • sadzīves atkritumu izvešanas nodrošināšana;

 • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai);

 • dzīvojamās mājas komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope, profilakse un kārtējais remonts;

 • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

 • skaitītāju verificēšana;

 • siltuma, ūdens, elektrības, ventilācijas un citu sistēmu specialist nodrošināšana privātām īpašnieku vajadzībām.

Varam nodrošināt arī dažādus papildu pakalpojumus, kas saistīti ar vides labiekārtošanu un ēkas funkcionālajiem uzlabojumiem.

Sniedzam sekojošus papildu pakalpojumus:

 • individuālo komunikāciju sistēmu remonts, apstādījumu un zāliena ierīkošana, jumta attīrīšanu no sniega un lāstekām;

 • drošības sistēmu ierīkošana;

 • bērnu laukumu ierīkošana, auto stāvvietu ierīkošana un paplašināšana;

 • projektēšana;

 • celtniecības un remontu pakalpojumi, u.c.

Savstarpēji atrunājot ir iespēja arī sniegt citus ar apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus.