Problēmas par kurām runā retāk

Problēmas par kurām runā retāk. Nenoliedzami energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi ir ilgtspējīgs ieguldījums nākotnē.

Problēma – iemesls – risinājums siltinot

Nenoliedzami energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi ir ilgtspējīgs ieguldījums nākotnē. Ir vairāki galvenie ieguvumi no daudzdzīvokļu mājas siltināšanas:

 • mājas fasādes sakopšana;
 • finansiāls ietaupījums;
 • vieglākas izīrēšanas un pārdošanas iespējas;
 • dzīvesvietas mikroklimata uzlabošanās. 

Bet tie nebūt nav visi iemesli, lai izvēlētos par labu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem. Nesiltinātiem namiem ir vairākas problēmas par kurām runā retāk, vai nerunā vispār. 

Mēs piedāvājam tās risināt!

Zemāk redzamas problēmas par kurām runā retāk, to iemeslus un risinājumus, kurus var īstenot izvēloties nama siltināšanu. 

ProblēmaIemeslsRisinājums
Dzīvoklī ziemas periodā ir pārāk auksts, bet vasarā – ļoti karsts.Neveiksmīgi sadalīta siltumenerģija, jo nav iespējams nobalancēt apkures sistēmu.Apkures sistēmas renovācija, kas sevī ietver cauruļu nomaiņu, siltummezglu rekonstrukciju un siltumpadeves ventiļu regulēšanas uzstādīšanu. 
Bojāta kanalizācijas sistēma, noplūdes pagrabā, smakas veidošanās un pamatu bojāšanās. Saplaisājušas un/vai aizaugušas vecās kanalizācijas caurules.Kanalizācijas cauruļu nomaiņa.
Liels mājas koplietošanas ūdens patēriņšBojātas ūdens apgādes caurulesŪdensapgādes sistēmu renovēšana, veco cauruļu nomaiņa uz jaunām. 
Lietus ūdeņi bojā ēkas konstruktīvos elementus, līdz ar to ēkas tehniskais stāvoklis tuvojas avārijas stāvoklim.Bojāta lietusūdeņu novadīšanas sistēma no ēkas. Nama renovācijas laikā lietus ūdens savākšanas un noteksistēmas nomaiņa. 
Bīstami ekspluatējamas korodējušās balkona konstrukcijas, tai skaitā margas.Nokalpojušas balkonu metāla konstrukcijas.Balkona konstrukciju pārmetināšana un margu nomaiņa uz jaunām.
Ugunsnedrošs pagrabs.Nesakārtota pagraba infrastruktūra, pieeja bezpajumtniekiem, dzīvniekiem.Pagraba tīrīšana, patvaļīgas izbūves demontēšanas darbi. Ugunsizturīgu un slēdzamu mantu nodalījumu izbūve katram dzīvokļa īpašniekam. Slēdzamas pagraba durvis patvaļīgai iekļūšanai. 
Logu vēja caurlaidība, neiespējama pilnvērtīga logu aizvēršana.Nokalpojuši koka logi.Veco logu demontāža un energoefektīvu PVC logu montāža.
Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās nepatīkams aromāts, un degradēta vide, kurā ir nepatīkami uzturēties. Bojātas ūdens un kanalizācijas caurules. Vairāk kā desmit gadu neremontēta un pietiekami nekopta kāpņu telpa ar nepietiekamu ventilāciju visos stāvos. Veco ūdens un kanalizācijas cauruļu nomaiņa uz jaunām. Kāpņu telpas remonts, logu nomaiņa uz energoefektīviem PVC logiem, kuri dod iespēju kāpņu telpas vēdināt visos stāvos. 
Kāpņu telpās un uz jumta neskaidras izcelsmes komunikācijas vadi, kas iespējams pieslēgtas pie mājas koplietošanas elektrotīkliem un rada zaudējumus iedzīvotājiem. Dažādi pakalpojuma sniedzēji pēdējo desmit gadu laikā pieslēgušies pie ēkas elektrotīkliem, bet tos neapsaimnieko atbilstoši nepieciešamībai. Ēkas atjaunošanas laikā marķēt vadus, kuri darbojas un likvidēt tos, kas pieslēgti bez iedzīvotāju atļaujas un neatbilst viņu interesēm. 

Ja jūsu māja vēl nav pat izvērtējusi renovācijas iespējas, un tam par iemeslu ir atsevišķu iedzīvotāju skepse, esošā apsaimniekotāja pieredzes vai motivācijas trūkums uzņemties projektu vadību, tad negaidi uz pārmaiņām – radi tās!

Sazinies ar mums.

Siltināšana – ilgtspējīgs ieguldījums

Siltināšana – ilgtspējīgs ieguldījums. Pēdējos gadus plaši var novērtot kā vairums daudzdzīvokļu mājas iegūst jaunu, modernu fasādes izskatu. Pelēcīgos ķieģeļus nomaina skaisti krāsu apmetumi, tiek sakopti balkoni, vecie logi tiek nomainīti uz jauniem. Līdz ar šo ārējo kopskatu tiek veikts arī ilgtspējīgs ieguldījums gan dzīvokļu īpašnieku, gan vides labā. Mājas iegūst ne tikai skaistu ārējo izskatu, bet arī tiek nosiltinātas un sakārtotas virkne no malas neredzamo lietu, kā rezultātā ieguvēji ir visi – gan nama iemītnieki, gan arī pārējā sabiedrība. Jautāsiet kā? Zemāk esam sagatavojuši nelielu ieskatu  ar galvenajiem ieguvumiem no daudzdzīvokļu mājas siltināšanas

Mājas fasādes sakopšana

Nav noslēpums, ka redzamākais ieguvums gan pašiem mājas iedzīvotājiem, gan arī citiem cilvēkiem ir tieši sakoptā mājas fasāde, kura namam piedod svaigu, modernu izskatu. Estētiskais baudījums, kas gūts no ēkas sakopšanas, bieži vien ir tik pat svarīgs, kā finansiālais ietaupījums. Ir teiciens “jaunā izskatā, jaunas sajūtas”. Mēs kā uzņēmums patiesi tam ticam! Ir daudz patīkamāk dzīvot mājā, kura ir ārēji skaista, kuras balkoni ir atjaunoti, ir labi logi, vide ap māju ir sakopta. Nama siltināšana to sniedz, protams, līdz vēl ar citiem ieguvumiem, par kuriem uzzināsiet lasot tālāk.

Finansiālais ietaupījums

Piedaloties mājas iedzīvotāju sapulcēs, bieži vien saskaramies ar viedokļiem, ka “tas ir dārgi”! Tā nebūt nav, ja apskatām izmaksas ilgtermiņā un no tām izrietošos ieguvumus. Ietaupījums no siltumenerģijas patēriņa nosedz ikmēneša kredītmaksājumu par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem. Kā arī konkrētais kredītmaksājums jau nav uz visu mūžu. Tam tiekot atmaksātam, ikmēneša rēķini īpaši iepriecina. Gribam jūs iedrošināt – ir tā vērts! 

Vieglākas izīrēšanas un pārdošanas iespējas

Ne mazāk svarīgs ieguvums ir, ka māju, kurām veikti energoefektivitātes būvdarbi, dzīvokļu tirgus vērtība pieaug pat par 10%. Ļoti daudzi cilvēki, īpaši jaunās ģimenes, lielu uzmanību pievērš tieši ilgtspējīgām dzīvesvietas izvēlēm – energoefektīvām daudzdzīvokļu mājām, kurās vēlēsies uzturēties ilgtermiņā, nedomājot par jaunas dzīvesvietas meklēšanu. Pieaugot tirgus vērtībai, pieaug arī izīrēšanas un pārdošanas iespējas salīdzinot ar to pašu dzīvokļa platību un iekārtojumu pirms mājas renovācijas darbiem. 

Uzlabojas dzīvesvietas mikroklimats

Līdz ar mājas nosiltināšanu, logu, jumta un ārdurvju nomaiņu, mainās arī jūsu dzīvesvietas mikroklimats. Pateicoties fasādē iestrādātajiem rekuperatoriem, uzlabojas gaisa kvalitāte un normalizējas gaisa mitruma līmenis. Nomainot logus gan dzīvokļos, gan kāpņu telpās, samazinās siltuma zudumi. Minētās izmaiņas ir nevien svarīgas ilgākai mājas dzīvotspējai, bet arī jūsu veselībai! Līdz ar gaisa mitruma līmeņa normalizēšanos, būtiski samazinās pelējuma sēnes rašanās iespējas. Uzlabojoties gaisa kvalitātei, ir novērota  elpceļu saslimstības samazināšanās. 

Apkopojot visus iepriekš uzskaitītos ieguvumus daudzdzīvokļu mājas siltināšanā, ļoti nozīmīgs solis pretī labākai dzīvei – sakoptai dzīvesvietas videi jums apkārt, mazām ikmēneša izmaksām, un, protams, jūsu veselībai!

Protams, ir vēl virkne citu ieguvumu par kuriem dažkārt vispār nerunā, kuri nebūt nav mazāk svarīgi! Par tiem lasi šajā bloga rakstā. 

Ja vēl tikai domājat par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, iesakām sākt jau ar mazumiņu. Izvērtējiet energoefektivitātes paaugstināšanu savā ikdienā, savā mājsaimniecībā. Regulāri sekojat līdz saviem rēķiniem par patērēto enerģiju un izvērtējiet iespējas ietaupīt:

 • nomainiet vecās kvēlspuldzes un sadzīves elektroiekārtas uz efektīvākām
 • neatstājiet elektroiekārtas kā datoru, televizoru gaidīšanas režīmā
 • vāriet tējkannā ūdeni tieši tik, cik nepieciešams
 • iegādājoties jaunas elektropreces, pievērsiet uzmanību energoefektivitātes marķējumam
 • atstājot telpu, kurā neviens neatrodas, aiz sevis izslēdziet gaismu
 • gatavojot ēdienu, pannnām un katliņiem lietojat tiem paredzētos vākus
 • vēdinot istabas, atveriet logu līdz galam vaļā, nevis atgāžot uz vasaras vēdināšanu
 • neaizklājiet radiatorus. 

Jums ir interese par siltināšanas iespējām, bet kaimiņiem vai esošajam apsaimniekotājam nē?

Negaidi uz pārmaiņām – radi tās!

Sazinies ar mums.

Energoefektivitātes nozīme valsts labklājības un konkurētspējas izpratnē?

Energoefektivitātes nozīme valsts labklājības un konkurētspējas izpratnē

Ar vien biežāk parādās jautājumi par to, kas tad vispār ir energoefektivitāte? Kas to nosaka? Un beigu beigās kāda ir īsti energoefektivitātes nozīme valsts labklājības un konkurētspējas izpratnē?

Jēdziens

Lai labāk izprastu šo tik bieži izmantoto jēdzienu “energoefektivitāte”, nepieciešams iepazīties ar jēdziena skaidrojumu: energoefektivitāte ir attiecība starp iegūto preci vai pakalpojumu un patērēto enerģiju. Tātad, jo mazāk patērēta enerģija iegūstot preci vai pakalpojumu, jo lielāka energoefektivitātes attiecība, jeb prece vai pakalpojums ir energoefektīvāks. Vai sabiedrība un projektu īstenotāji ir gatavi ieguldīt savu laiku, darbu un līdzekļus, lai arī nākotnē ietaupītu un attīstītu energoefektivitāti ne tikai kā zināmu un visiem izprotamu jēdzienu, bet arī kā reālu darbību un no tās izrietošu rezultātu? Ir skaidrs, ka energoefektivitāte gan precēs, gan pakalpojumos ir labums sabiedrībai, videi mums apkārtu un arī valstij kopumā. Kāds? Mēģināsim to izpētīt kopā!

Ieguvums

Ja zināms energoefektivitātes jēdziens, tad skaidrs arī ir kļuvis tas, ka energoefektīvi risinājumi ļauj ražotājiem samazināt produktu pašizmaksu, kā rezultātā tā palīdz sabiedrībai ietaupīt uz saņemto pakalpojumu rēķina.  Piemēram, ēkas energoefektivitāte ir elektroenerģijas un siltumenerģijas daudzums, ko nodrošina nepieciešamo procesu noreisi ēkā priekš dzīvošanas, t.i. apkure, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir renovācija, kad būvē tiek veikti tehniski un funkcionāli uzlabojumi. Energoefektivitāti mājās ir iespējams palielināt arī bez lieliem remontdarbiem. Vajadzīgs nomainīt vecās kvēlspuldzes un to vietā izvēlēties energoefektīvas spuldzītes, kuru nergoefektivitātes marķējums ir pēc iespējas augstāks (A, A+, A++ utt). Arī nomainot sadzīves elektroiekārtas uz efektīvākām, būs ievērojams energoenerģijas ietaupījums un māja jau būs kļuvusi energoefektīvāka. To varēs izvērtēt regulāri sekojot līdz rēķiniem par patērēto enerģiju. Visa pamatā ir vēlme mainīt ieradumus. 

Kopējais labums

Ko valsts labklājībai un konkurētspējai nozīmē energoefektivitātes būvdarbi? Ēku, māju un dzīvokļu īpašnieki līdz ar renovācijas darbiem pagarina arī ēkas dzīves ciklu. Tiek uzlabots gan ēkas ārējais izskats, gan arī mikroklimats pašās telpās, kā arī sakārtota apkārtējā vide. Energoefektīvas tehnoloģijas un iekārtas ļauj samazināt vides piesārņojumu un saražoto produktu pašizmaksu. Ir ļoti svarīga valsts un pašvaldību loma energoefektivitātes veicināšanā. Ar savu piemēru un atbalstu nepieciešams rosināt iedzīvotājus ieviest un savā ikdienā piekopt energoefektīvus risinājumus. Energoefektivitāte ir svarīga enerģētikas drošības stiprināšanā – jo efektīvāk izmantosim energoresursus, jo mazāk tos būs nepieciešams importēt. Pašu saražotie energoresursi kalpos valsts labklājībai, kā arī palielinās konkurētspēju citu valstu starpā tieši energoefektivitātes jautājumos.